Světová ekonomika

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

MMF – silné země – dávají peníze, slabé země – čerpají peníze

Cíle: podporovat mezinárodní měnovou spolupráci, devizovou stabilitu

Manipulační a skladovací prostředky a zařízení

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Ukolem je fyzicky realizovat logisticke funkce (skladování, balení, rozebírání)

Zvedaky, zdvižné plošiny, nákladní výtahy, jeřáby, roboty

Logistické a informační systémy

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Využití počítačů
JIT – just in time (právě v čas) – dodávat produkty až v okamžiku kdy jsou zapotřebí
Elektronická výměna dat – napojení na db
Čarové kody
FIFO – first in, first out, první dovnitř, první ven

Hospodářská logistika

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

k nimž patří zásobovací a dopravní logistika, manipulační a skladovací systémy logistiky, problematika obalových technologií a prostředků v logistice, výrobní, distribuční a obchodní logistika.

Přepravní prostředky a přepravní systémy

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Přeprava je pojem pro přemístění osob, nákladu či zvířat z místa A na B.
Přepravní smlouva: vzniká přijetí objednávky, převzetím zásilky
Přepravní doklad: dokument který se používá při přepravě nákladu

Bedny, kontejner, palety