Metody pro podporu rozhodování

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Při podnikání: - na jaký trh se zaměřit, jaký výrobek vyvíjet, od koho nakupovat materiál,
Problémy které se opakují se řeší systémově.

Různé možnosti rozhodování, analýza problému,…

Dopravní prostředky a jejich klasifikace

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Je to souhrn činností jimiž se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách

Funkce: výstavba cest, přeprava zboží

Doprava: silniční, železniční, letecká, potrubní,

Manažer

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Nese zodpovědnost za splnění úkolů. Vede tým. Stanovoje úkoly a priority. Myslí analyticky, plánuje, rozhoduje, složky > technická, humanitní, koncepční.

Junior manažer, top manažer

Kontrola

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Manažerská funkce kontrolování je zaměřena na měření a korigování výkonané práce, aby bylo jisté že plány budou plněny a v cílům bude dosaženo.

Organizování

Posted by | Posted in Ekonomika, Marketing | Posted on 09-10-2008

Je vymezení vzájemných vztahů lidi a prostředků určitých zámerů.
Dělba práce, organizační pyramida, pravomoc, odpovědnost