Charakter literární tvorby ruchovců a lumírovců

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

Generace ruchovců

škola národní, roku 1868 vydán almanach Ruch (vydaný k položení základního kamene Národního divadla), později se ruchovci seskupovali kolem časopisu Osvěta

Program:

- navázali na Národní obrození – své cíle podřídili národnímu zápasu

- literatura národní, vlastenectví, obdiv ke slovanské literatuře, myšlenka slovanská, oživují historismy, aktualizují historické náměty, obdiv k venkovu

- vrcholné postavení poezie (hlavně vlastenecká a politická), ve které používali patetický a rétorický verš

- oblíbený symbol

- otrok = nevolnický národ

- básník = tribun lidu, věštec národa

SVATOPLUK ČECH (1846 – 1908); básník a prozaik organizující literární život (almanach Ruch), redaktor několika časopisů (Květy). V jeho díle se odrazily i cesty do ciziny.

Veršovaná epika (epopeje)

Historická:

Adamité => epos, historická skladba vyprávějící o zničení náboženské sekty adamitů Žižkou

Husité na Baltu => vyzdvihuje slavnou minulost z dob husitství

Žižka => historický epos, který oslavuje husitství

Václav z Michalovic => o chlapci, kterého se ujali jezuité, když se však dozví, že je syn jednoho z popravených pánů, vzepře se jim.

Alegorická:

Evropa => alegorický epos, Evropa je název lodi. Na této lodi odplouvají do vyhnanství lidé – spor anarchistů a revolucionářů, končí ztrátou lodi (Čech nevěřil v úspěch revoluce)

Slávie => loď, která veze zástupce jednotlivých Slovanů vznikne vzpoura a pod vedením Rusa se vše uklidní

Zimní noc

Hanuman => satirické zvířecí město, odsoudil přejímání vzorů, tam kam se nehodí (opičí král Hanuman chtěl opice organizovat dle lidské společnosti, přejal však jen její formu, ne její ideály. Opičení a převlékání kabátů, Hanuman nutí opice chovat se jako lidé.

Venkovská:

Lešetinský kovář => skladba i zhudebněna, spor Čechů a Němců

Ve stínu lípy => vztah k rodnému kraji, venkovu, životní osudy českých prostých lidí.

Lyrika

Jitřní písně

Nové písně

Písně otroka => ideály národní svobody, zakončená pohledem do budoucnosti - nebude pánů a otroků. Uprchlý otrok se vrací zpět k otrokům a zpívá o své krátké svobodě.

Próza

Jestřáb kontra Hrdlička => dílo z krátké advokátní praxe

Broučkiáda => Matěj Brouček = typ maloměšťáka, není vlastenec, chce se jen dobře najíst a napít.

Pravý výlet pana Broučka do měsíce (1888)

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století (1889)

Matěj Brouček na výstavě => světová výstava v Praze

Pestré cesty pana Broučka po Čechách

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ (1847 – 1926); aktivně se účastnila ženského hnutí – 1. dívčí gymnázium Minerva roku 1890, ženy na VŠ. Chtěla se věnovat hudbě, ale nemohla z důvodu kloubního revmatismu.

Intimní a přírodní lyrika

Z máje žití

Ze Šumavy

Libreta ke Smetanovým operám => Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola, Vzpomínky a memoáry, Co přinesla léta, Z mého mládí

Generace lumírovců

kosmopolitní škola; soustředili se kolem časopisu Lumír

Program:

- kosmopolitní zaměření – v úsilí o světovost navázali na májovce

- překládali, aby dostali českou literaturu na vyšší úroveň

- překládali hlavně v oblasti románské a anglosaské – chtěli zmírnit vliv německé literatury

- vytvářeli nové formy

- požadavky umělecké svobody a čistého umění

Venkovská:

Lešetinský kovář => skladba i zhudebněna, spor Čechů a Němců

Ve stínu lípy => vztah k rodnému kraji, venkovu, životní osudy českých prostých lidí.

Lyrika

Jitřní písně

Nové písně

Písně otroka => ideály národní svobody, zakončená pohledem do budoucnosti - nebude pánů a otroků. Uprchlý otrok se vrací zpět k otrokům a zpívá o své krátké svobodě.

Próza

Jestřáb kontra Hrdlička => dílo z krátké advokátní praxe

Broučkiáda => Matěj Brouček = typ maloměšťáka, není vlastenec, chce se jen dobře najíst a napít.

Pravý výlet pana Broučka do měsíce (1888)

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století (1889)

Matěj Brouček na výstavě => světová výstava v Praze

Pestré cesty pana Broučka po Čechách

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ (1847 – 1926); aktivně se účastnila ženského hnutí – 1. dívčí gymnázium Minerva roku 1890, ženy na VŠ. Chtěla se věnovat hudbě, ale nemohla z důvodu kloubního revmatismu.

Intimní a přírodní lyrika

Z máje žití

Ze Šumavy

Libreta ke Smetanovým operám => Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola, Vzpomínky a memoáry, Co přinesla léta, Z mého mládí

Generace lumírovců

kosmopolitní škola; soustředili se kolem časopisu Lumír

Program:

- kosmopolitní zaměření – v úsilí o světovost navázali na májovce

- překládali, aby dostali českou literaturu na vyšší úroveň

- překládali hlavně v oblasti románské a anglosaské – chtěli zmírnit vliv německé literatury

- vytvářeli nové formy

- požadavky umělecké svobody a čistého umění

Venkovská:

Lešetinský kovář => skladba i zhudebněna, spor Čechů a Němců

Ve stínu lípy => vztah k rodnému kraji, venkovu, životní osudy českých prostých lidí.

Lyrika

Jitřní písně

Nové písně

Písně otroka => ideály národní svobody, zakončená pohledem do budoucnosti - nebude pánů a otroků. Uprchlý otrok se vrací zpět k otrokům a zpívá o své krátké svobodě.

Próza

Jestřáb kontra Hrdlička => dílo z krátké advokátní praxe

Broučkiáda => Matěj Brouček = typ maloměšťáka, není vlastenec, chce se jen dobře najíst a napít.

Pravý výlet pana Broučka do měsíce (1888)

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století (1889)

Matěj Brouček na výstavě => světová výstava v Praze

Pestré cesty pana Broučka po Čechách

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ (1847 – 1926); aktivně se účastnila ženského hnutí – 1. dívčí gymnázium Minerva roku 1890, ženy na VŠ. Chtěla se věnovat hudbě, ale nemohla z důvodu kloubního revmatismu.

Intimní a přírodní lyrika

Z máje žití

Ze Šumavy

Libreta ke Smetanovým operám => Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola, Vzpomínky a memoáry, Co přinesla léta, Z mého mládí

Generace lumírovců

kosmopolitní škola; soustředili se kolem časopisu Lumír

Program:

- kosmopolitní zaměření – v úsilí o světovost navázali na májovce

- překládali, aby dostali českou literaturu na vyšší úroveň

- překládali hlavně v oblasti románské a anglosaské – chtěli zmírnit vliv německé literatury

- vytvářeli nové formy

- požadavky umělecké svobody a čistého umění

Venkovská:

Lešetinský kovář => skladba i zhudebněna, spor Čechů a Němců

Ve stínu lípy => vztah k rodnému kraji, venkovu, životní osudy českých prostých lidí.

Lyrika

Jitřní písně

Nové písně

Písně otroka => ideály národní svobody, zakončená pohledem do budoucnosti - nebude pánů a otroků. Uprchlý otrok se vrací zpět k otrokům a zpívá o své krátké svobodě.

Próza

Jestřáb kontra Hrdlička => dílo z krátké advokátní praxe

Broučkiáda => Matěj Brouček = typ maloměšťáka, není vlastenec, chce se jen dobře najíst a napít.

Pravý výlet pana Broučka do měsíce (1888)

Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století (1889)

Matěj Brouček na výstavě => světová výstava v Praze

Pestré cesty pana Broučka po Čechách

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ (1847 – 1926); aktivně se účastnila ženského hnutí – 1. dívčí gymnázium Minerva roku 1890, ženy na VŠ. Chtěla se věnovat hudbě, ale nemohla z důvodu kloubního revmatismu.

Intimní a přírodní lyrika

Z máje žití

Ze Šumavy

Libreta ke Smetanovým operám => Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola, Vzpomínky a memoáry, Co přinesla léta, Z mého mládí

Generace lumírovců

kosmopolitní škola; soustředili se kolem časopisu Lumír

Program:

- kosmopolitní zaměření – v úsilí o světovost navázali na májovce

- překládali, aby dostali českou literaturu na vyšší úroveň

- překládali hlavně v oblasti románské a anglosaské – chtěli zmírnit vliv německé literatury

- vytvářeli nové formy

- požadavky umělecké svobody a čistého umění

Políbí jej matka, on zapomíná na Mahulenu, která se promění ve strom na jeho zahradě. Matka nechá strom porazit, krev vytryskne na Radůze a Mahulena ožije.