Charakteristika

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

- je popisný útvar, který podává duševní vlastnosti, povahové rysy, schopnosti a zájmy člověka

- Charakterizovat se dá

o Přímo – vyjadřuje vlastnosti přímo (např. je upřímná)

o Nepřímá – udává příklady jednání, ze kterých vlastnosti nepřímo vyplívají (např. Vždycky otevřeně říká, co si myslí)

- Pokud podáváme charakteristiku nějaké osoby, můžeme postupovat např. takto:

o Úvod – seznámení s osobou (jméno), náš vztah k ní a vnější popis

o Stať – vnější projevy (pohyby, způsob řeči, chůze), vztah k lidem (jednání např. domýšlivý, milý), vztah k práci (např. pilný, nezodpovědný), temperament, nadání, schopnosti (např. sečtělý, hraje na klavír apod.)

o Závěr – zobecnění, shrnutí, čím je vzorem, co kritizuje