Funkční styl informačního charakteru

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

V informačním stylu e nejčastěji kombinuje slohový postup informační s jednoduchým postupem popisným a vyprávěcím

Nejběžnější referát – informuje posluchače o aktuálním dění nebo o něčem co by je mohlo zajímat

Krátké informační útvary

- k bývají zařazovány ke stylu prostěsdělovacímu. Jsou slohově jednoduchý, bez zvláštního formálního zpracování a které autor stylizuje zcela věcně a objektivně. Lze je rozdělit na útvary

o oznamovací – zpráva, oznámení, vyhláška, inzerát, blahopřání, plakát

o heslové – formuláře dotazníků nebo poukázek, testy

o dokumentární – stvrzenka, protokol jednání, rezoluce

- všechny tyto útvary spojuje stručnost, hutnost a úspornost vyjadřováni. Některé z nich jsou stylizovány heslovitě pomocí neslovesných vět, hromadí se v nich podstatná jména. Bývají uspořádány přehledně. Svou povahou se blíží ke stylu administrativnímu. Obsahují také ustálené formulace (např. dovolujeme si oznámit) i určitou šablonovitost v postupech (např. způsob podání inzerátu).

- Oznámení – informuje o to, co se stane, případně vyzývá čtenáře k účasti (plakáty, ozvány)

- Zpráva – věcně a stručně informuje o tom, co se stalo, případně událost hodnotí. Zvláštní postavení má v publicistice. (oběžníky, nástěnky apod.)

- Tiskopisy – jsou předtištěné formuláře, do jejichž rubrik se heslovitě zapisují požadované údaje. (složenky, podací lístek nebo dotazníky – sčítání lidu atd.)