Homonyma, synonyma, antonyma

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

- slovo = nejmenší jazyková jednotka mající význam, seskupení hlásek

- význam :

1/ věcný = lexikální, slovníkový
2/ slovně-mluvnický
-lexikálně-gramatický
-pojmenovávají, ve větě se mění tvar
3/ mluvnický
-gramatický
-sama o sobě význam nemají

1/ citoslovce
2/ slovesa, podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky
3/ spojky, částice, předložky, příslovce

- obsah x rozsah :
-čím menší obsah, tím větší rozsah /a naopak/
-např. živočich /rozsah/ - ryba /obsah/

- slova motivovaná :
-z bláta : blatouch
-z krájet : krejčí
-z platit : plátno
-z pitěti : pitomý
-slova nemotivovaná :
-např. syn

- mnohoznačnost x jednoznačnost :
-jedn. – termíny, vlastní jména
-mnohozn. – více významů, např. koruna, hlava, list

- vztah slov k jiným slovům :
-synonyma
-= slova podobného významu
-absolutní a částečná
-odborná, slangová, podle vrstev
-př. pěkný = hezký, tmavý = temný
-homonyma
-slova stejně znějící, jiný původ
-a/ homografy
-jedno slovo většinou cizí
-stejně se píšou /př. panický/
-b/ homofóny
-= stejně se čtou /př. kúra x kůra/
-c/ paronyma
-= podobně znějí, jazyková komika
-např. adaptovat x adoptovat, bojler x brojler
-antonyma = opak synonym