Jak vyhledáváme materiály, které potřebujeme

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

- jdu do knihovny, buď materiál mají a pučí. Materiál vyhledám buď podle oddělení, podívám se do počítače, kde bych ho měl hledat a nebo se zeptám.V případě nějakých zvláštních materiálů, nám ji půjčit nemusí a tak si ji můžeme přečíst přímo na místě. K tomu, ale potřebujeme udělat výtah, výtisk, osnovu…

- nejjednodušší forma záznamu - výpisek (excerptum) - významný po stránce věcné nebo formulační, doslovné výpisky můžeme označovat jako citáty - odvolání na odborníky

- výpisky se zapisují většinou na volné listy, které se potom zařazují abecedně do kartotéčních krabic - pro přehlednost je třeba každý výpisek označit heslem - pojmenování širšího oboru i užší tematiky
- v dnešní době se výpisky řadí spíše do paměti počítače

- někdy je potřeba zaznamenat si přehledně celou myšlenkovou stavbu textu - vzniká osnova nebo výtah, nejprve je však potřebné orientovat se v textu
- celková informace o textu - obsah - před vlastním textem knihy - seznam názvů kapitol a jejich oddílů
- rejstřík - v knihách na konci - abecední seznam termínů které se v textu objevily, někdy také rejstřík osob
- resumé - souhrn, připojuje se na začátek nebo konec textu - stručná informace o hlavních obsahových složkách

- osnova - tvoří ji zejména jmenné věty a stručné věty slovesné, heslovité naznačení tematických složek textu a jejich sled
- výtah - obsahuje zhuštěně věcnou náplň a stavbu textu