Kritický realismus ve světové a české próze

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

1. Podmínky pro vznik kritického realismu

- Slovo pochází z latinského slova REALIS realismus = reálné

- Umělecký směr 2 poloviny 19. století

- Příznivé podmínky pro realismus vytvořily tyto okolnosti:

1. Mohutný rozmach přírodních a technických věd(Darwinova evoluční teorie, Pasterovy lékařské objevy ,dynamo,železnice, rozvoj průmyslu)

2. Rozvoj filozofie zvláště filozofie pozitivistické (August Comte, který tvrdil že skutečné je to co lze dokázat smysly a zkušenostmi )

3. Prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy byly založeny na matematických výpočtech a metodách.). Byla to snaha uplatnit tyto vědecké postupy i v literatuře, která byla chápána jako vědecká analýza společnosti.

4. Dialektický materialismus ( Marx – vycházel podstaty že duch je nějaká hmota )

2. Charakteristické znaky realismu

- Obecné znaky realismu

1. Pravdivé zobrazení skutečnosti

2. Přesné a všestranné studium života společnosti

3. Typizace

4. Hrdina se v průběhu děje mění, vyvíjí, přizpůsobuje se podmínkám

5. Objektivizace zpracování látky(autor stojí nad příběhem)

6. Kritika nedostatku společnosti

7. Nové výrazové prostředky (hovor.řeč,nářečí,archaismu)

- Realistický hrdina

- je to typický člověk, mění se, přizpůsobuje se podmínkám

- někdy je nahrazen kolektivem

- objektivizace

3. Představitelé realismu ve výtvarném umění

G. Courbet – ve svých obrazech neusiloval o malebnost, ale o pravdu neexistuje přikrášlován.

– dílo : Pohřeb v Ommans

Peredvižníci – mladí ruští malíři, Ilja Repin dílo Burlaci na Volze

Čeští zástupci : Josef Mánes, Karel Purkyně, Antonín Chittusi, Julius Mařák

4. Realismus v Anglii

a) počátky realismu v Anglii 18. století

Daniel Defoe

Robinson Crusoe – je zde realistický přístup, protože Robinson využívá k přežití veškeré přírodní

zákony.

Jonathan Swift

Gulliverovy cesty – autor užívá nadsázky v románu vystupují obři a trpaslíci, ale vztahy mezi nimi

jsou chápány zcela realisticky.

b) kritický realismus 19. století

Charles Dickens ( 1812 – 1870 )

- narodil se na jižním pobřeží Anglie, kde jeho otec pracoval jako úředník

- většinu života strávil v Londýně, když jeho otec upadl do dluhů musel jako 12ctiletý vydělávat na živobytí v továrně na výrobu leštidel na boty

I. Jeho romány se často vracejí k údělu nešťastných dětí, k dětem bez domova a sirotkům, kteří jsou obklopeni bezcitným prostředím, dostávají se do těch nespodnějších společenských kruhů.

Dílo : Oliver Twist, Martin Chuzlevit, David Copperfiel, Malá Dorritka, Nadějné vyhlídky

II. Nejvíce ho proslavil humoristický román Kronika Pickwickova klubu

- autor zde ukazuje Anglický venkov v 1polovině 19. století

- představuje dobrodružné příběhy příhody 4 příslušníků klubu: Pickwick, Winkle, Snodgrass, Tupman

- nejdříve je Anglie líčena idylicky, tento idylický obrázek se mění v okamžiku kdy se pan Pickwick dostává nakrátko do vězení pro dlužníky, zde poznává nelidské jednání s lidmi, špína, bída. Hl. hrdina je maloměšťák trpí přehnanou představou o vlastní důležitosti. Jeho sluha se jmenuje Samuel Weller. Vyniká lidovým vtipem a praktickým vztahem k životu.

- předností autora je humor

5. Realismus ve Francii

Honoré de Balzac ( 1799 – 1850 )

- francouzský prozaik, pocházel z venkovské rodiny, vystudoval práva a snažil se stár spisovatelem

- chtěl se prosadit jako autor dobrodružných románů ale bezvýsledně

- stal se vlastním nakladatelem, neuspěl však ani zde, těžce vydělané peníze utrácel za přepychové obleky a velmi drahý nábytek

- nakonec se tak zadlužil, že musel až do konce života skrývat před věřiteli

- zemřel na infarkt pro přílišné pití kávy

- několik měsíců před smrtí se oženil s bohatou Polskou šlechtičnou

Lidská komedie

- obsahuje 97 románů

- vytvořil obraz francouzské společnosti v 19. století

- zachytil zde všechny společenské vrstvy

- věnoval se morálce té doby, kdy o všech hodnotách rozhodovaly peníze

- rozdělena na 3 cykly : 1. Studie mravů

2. Studie filozovické

3. Studie analytické

- jádro 1. cyklu tvoří 3 romány (Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán)

Otec Goriot

- realistický román o obětavé otcovské lásce

- Gorily je bohatý obchodník s nudlemi, tento majetek rozdal dcerám. Anastázii a Delfíně, aby se provdaly do bohaté pařížské společnosti. Obě se provdali do bohatých rodin a k otci se neznali a styděli se za něho. Otec byl opuštěn, byl považován za podivína a zemřel v chudobě. Rastignac příběh studenta práv stará se o umírajícího Goriota, přišel do Paříže pohoršen cynismem a chováním Goriotových dcer, ale postupně poznává že charakter není k ničemu, když člověk nemá majetek. Rastignac se stává milencem jedné z dcer.

Ztracené iluze

- románová triologie

- sleduje vzestup a pád venkovského básníka Luciena

- pomocí bohaté milenky se snaží proniknout mezi umělecké kruhy v Paříži. Dostává se do zkorumpovaného světa novináři, morálně upadá, nakonec o vše přichází o vrací se zpátky na venkov.

Evženie Grandetová

- představuje tragédii nešťastné lásky

- Evženie a její matka jsou plně ovládány skrblickým otcem Felixem, třeba že má milionové jmění žije s rodinou jako největší chudák. Ničí štěstí své dcery jen proto aby vyplácením věna nezmenšil své bohatství.

Gustav Flaubert ( 1821 – 1880 )

- velmi přísný kritik měšťácké společnosti je považován za mistra zobrazování lidských vášní

Paní Bovaryová

- tímto románem zaujal

- podtitul Mravy francouzského venkova

- námětem románu je životní zklamání hl. hrdinky

- Ema je dcera bohatého sedláka, která touží po přepychu romantice, hledá smysl života. Provdá se za lékaře Karla, ale tento život ji začne nudit. Začíná hledat rozptýlení v mileneckých dobrodružstvích. První zklamání se dostává , když ji zrádně opustí milenec Rudolf pak navyšuje povrchní známosti, dostává se do rukou lichváře. Dům propadá exekuci. Ema je opuštěná a otráví se.

Naturalismus

- literární směr na přelomu 19. století, krajní směr realismu, vychází z tehdejších sociologických studií, že člověk determinován svou biologickou podstatou (dědičností) a dále prostředím v němž žije.

- naturalismus vychází z filozofického pozitivizmu pro kterou je charakteristické vystižení faktů a přenášení přírodních zákonů do lidské společnosti.

- nejvíce se projevil ve francouzské literatuře jeho představitelem byl Emil Zola

Emil Zola (1840 – 1902 )

- angažoval se koncem 19. století v tzv. Dreyfuské aféře, vystoupil s otevřeným dopisem prezidentu republiky ve kterém protestoval proti porušování lidských práv.

Experimentální román – programová studie naturalismu

Zabiják

- zabijákem se zde rozumí alkohol, kterému podlehne i původně snaživý klempíř Compean, byl vyřazen na delší dobu z práce po pádu ze střechy , v době dlouhé nečinnosti si zvykl na alkohol. Propíjel výdělek své ženy Gervaisy pradleny. Ztrácí zájem o práci, alkoholu podlehla i jeho žena, kterou silně morálně ničí úpadek dcery Nany.

Germinal

- vypráví o životě rolníků a jejich stávkovém boji

Nana

- román z prostředí vysoké pařížské společnosti

- Nana je bohatá prostitutka, žijící z peněz mnoha mužů, umírá ale opuštěná a v bídě, protože do těchto vysokých kruhů nikdy nepatřila.

6. Realismus v Rusku

Nikolaj Vasiljevič Gogol ( 1809 – 1852 )

- jeho tvorba představuje přechod mezi romantismem a realismem

- narodil se na Ukrajině, ale žil v Petrohradě a část života strávil v Itálii

I. ranné období

- romantické povídky Taras Bulba

II. realistické díla :

Petrohradské povídky

Večery na samotě poblíž Dikaňky

III. drama

Revizor

- do jednoho městečka má údajně přijet revizor, to zcela vyvede z rovnováhy úředníky i ostatní činitele, protože nepracují tak jak by měli. Špatně zastávají své funkce a nebrání se úplatkům. V hostinci se usadí Chlestakov, nemá však na zaplacení, pomůže mu však zvláštní náhoda. Vznikne fáma, že tento člověk je očekávaný revizor. Úředníci mu nabízejí úplatky a poté v tichosti a tajně odjíždí. Další den přijíždí revizor a vidí skutečný stav ve městě.

- Gogol zde zachytil realistický obraz úplatkářství v Rusku

-

Lev Nikolajevič Tolstoj ( 1828 – 1910 )

- je to jeden z předních ruských spisovatelů realistů

- pocházel ze starého šlechtického rodu Jasná Poljana

- nedokončil právnická studia v Kazani a vrátil se na svůj statek

- v 50. letech 19. století se účastnil Krimské války a s jejími hrůzami seznámil svět v díle

I. biografické romány

Dětství, Chlapectví, Jinošství

II. romány

Vojna a mír

- vrcholem tvorby je 4 dílná románová epopej

- líčí osudy Ruska v letech 1805-1820, zejména bitvu u Slavkova, Borovina, ústup francouzů

- vystupuje zde přes 250 postav

- postavy: Andrej Bolkonský a Pierre Bezuchov

- představitelé šlechtické inteligence a hledají svůj vztah ke společenskému dění

- Andrej zraněn v bitvě u Slavkova a zamiluje se do Nataši Rostovové

- Pierre se seznamuje s lidovým filozofem Karatajevem, ten mu vykládá zásady filozofie neprotivení zlu zlem a mravního sebezdokonalování

- i když zde vystupují skutečné historické postavy (Napoleon, Kutuzov) autor odmítá kult vyjímečných osobností a vyzvedává úlohu lidových mas.

Anna Kareninová

- psychologický román

- Hlavní hrdinka mladá bohatá žena, která žije ve spořádaném manželství přijíždí do Moskvy, aby zachránila manželství svého bratra a setkává se s vojenským důstojníkem Vronským. Kvůli němu opouští manžela i syna. Prožívá sním Líbánky v Benátkách. Vronský je povrchní a zestárly člověk Anna ho brzy omrzí a rozhodne se odejít do války, Anně se zhroutí celý svět, když vidí jak se Vronský loučí na nádraží s jinou ženou ze zoufalství skočí pod vlak.

Fjodor Michajlovič Dostojevski ( 1821 – 1881 )

- světově uznávaný prozaik

- stal se předchůdcem moderního románu

- v románech se zaměřoval na tzv. krajní životní situace

- využívá vnitřního monologu postavy

- pocházel ze staré šlechtické rodiny z Moskvy, ale na rozdíl od jiných ruských autorů šlechtického původů se zaměřil ve svých knihách na život chudých vrstev

- prví jeho tištěnou prací byl překlad Balzacova románu Evženie Grandetová

- první původní prací byl román v dopisech Chudí lidé

- Dostojevsky se účastnil pokrokového hnutí tzv. petraševců a byl odsouzen k trestu smrti, teprve na popravišti mu byl trest změněn na nucené práce na Sibiři, na Sibiři žil mezi zločinci

- o svém životé na Sibiři napsal knihu Zápisky z mrtvého domu

I. romány

Zločin a trest

- román filozoficko-psychologický

- hl. hrdina student Rodin Raskolnikov, žije v Petrohradu. Zabije a oloupí starou lichvářku a její sestru. Podaří se mu zahladit stopy, svůj čin si racionálně zdůvodnil ale přesto si uvědomuje jeho hrůzu. Seznámí se ze Soňou Marmeládovou, která živí rodinu své nevlastní matky prostitucí. Raskolnikov se dívce svěřuje a Soňa mu radí, aby se přiznal a přijal trest. Po těžkém vnitřním boji Raskolnikov tak učiní a je odsouzen na několik let k nuceným pracím na Sibiři. Soňa ho tam doprovází a svou láskou způsobí jeho přerod. Raskolnikov se však až do konce cítí nevinen a tvrdí že nezabil člověka ale princip. Je přesvědčen že silný jedinec má právo i porušit zákon i zabít.

Idiot

vystupuje kníže Myškin, lidé ho označují za idiota protože projevuje dobrotu