Publicistický styl

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 26-09-2008

 

projevy

1. Psaná publicistika - denní tisk, časopisy

2. Mluvená publicistika - řečnické projevy, rozhlasové, televizní a filmové

zpravodajství

funkce

§ informační (oznámení, zprávy v novinách)

§ poučovací, vzdělávací i zábavná

§ získávací a přesvědčovací

požadavky

· aktuálnost (v obsahu)

· působivost a obecná přístupnost (ve formě)

· přesvědčivost (v obsahu i formě)

kompozice a jazyk

q logická výstavba; často tzv. systém ,,obrácené pyramidy” (v čele nejdůležitější informace, pak doplňující fakta)

q automatizace (automatizovaná = ustálená spojení), výrazy používané často, předpokládané, očekávané mít rezervy, pachatel unikl…odcizil, ožehavý problém

q aktualizace (nové, nezvyklé, oživené vyjádření - upoutávají pozornost

- dopravní infarkt, udělat čáru přes rozpočet (využití hovorové frazeologie

slohotvorné faktory

- zaměření

- funkce

- podmínky, ve kterých se pracuje (čas)

slohové útvary (dělení)

Ø informační – zpravodajské předat informaci zpráva, oznámení, inzerát, plakát

Ø analytické – úvahové hodnotí, rozebírají komentář, kritika, rozbor, recenze, posudek, úvodník

Ø beletristické umělecké prvky fejeton, glosa, sloupek, soudnička

Ø v dialogizované podobě interview (rozhovor)

všechny slohové útvary využívají přehlednosti textu

členění

titulků

útvary publicistického stylu

příspěvky se liší zpracováním, účelem, jazykovými a slohovými prostředky

ï zpráva nevelký rozsah, snaha rychle informovat, styl konstatující, bez citového

zabarvení

ï úvodník oficiální, klidný ráz, vyjadřuje oficiální stanovisko

ï komentář autor vyjadřuje názor, styl pestrý, citově zabarvený, subjektivní ráz

ï kurziva zábavná stať, tištěná kurzivou

ï glosa kritická poznámka k událostem a názorům; krátký útvar

ï sloupek vtipná časová úvaha v jednom sloupci (Čapek, Poláček, Bass)

ï causerie vtipná novinářská úvaha o nějakém problému (Neruda, Machar, Čapekb )

ï referát informuje o průběhu jednání, akce, sportovní akce věcnost, hodnocení

ï reportáž informuje - novinářská, rozhlasová, televizní, fotografická

ï fejeton drobná zajímavá aktuální témata všedního života v novém světle (zábavný, ironický, humorný ráz, vtipně a duchaplně s cílem kritizovat

ï interview písemně zpracované sdělení formou rozhovoru (dialogu), např. s významnou, známou osobností stručné otázky novináře (vhodně vybrané) a odpovědi tázané osoby (i připravené plynulá návaznost, výstižnost, zajímavost v úvodu je dobré osobu představit

ï recenze (kritika) cíl: hodnocení jevu, či uměleckého díla může mít různý charakter a formu (referát, oznámení) důraz na objektivitu či objektivnost hodnotící výrazy (podst, příd. Jména, příslovce může využít zvolacích vět, kontrasty, řečnické otázky, emocionalita, ale nesmí zmizet objektivita