Sbližování literatury se životem ve 40. letech 19. století – 3. fáze

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

- do roku 1848 (ale i dále) (Bachův absolutismus), K.J. Erben, J. K. Tyl; utišeno
- Mácha nepříliš vlastenec
- autoři silně politicky činí - radikálové (radikální demokraté)
- Karel Sabina, Josef Václav Frič
- počátky realismu u nás - Božena Němcová,,Karel Havlíček Borovský

Josef Kajetán Tyl
- tvůrce českého realistického dramatu, novinář a redaktor - Květů a Selských novin,
- organizátor - českého společenského života : bály, besedy, recitace
- dramata:
- ze současného života - Pražský flamendr, Paličova dcera, Fidlovačka
- historické hry - Jan Hus, Kutnohorští havíři
- dramatické báchorky - Strakonický dudák, Jiříkovo vidění
- adaptace - Paní Marjánka, matka pluku

Fidlovačka - fraška s písněmi; pražské řemeslnické vrstvy, např. český živel ´ poněmčená Praha, píseň: Kde domov můj - melodie Fr. Škroupa
Kutnohorští havíři - historicky: bouře havířů v Kutné Hoře koncem 15. st., podnět: stávky smíchovských dělníků ve 40. letech 19. st., svět havířů: Opat, starší havíř (usiluje o dohodu s panstvem), Vít - mladší, radikálnější, bojovnější, panský svět: Beneš z Veitmile, mincmistr - krutý, mstivý, sebevědomý; intrikář Rekordat
Jan Hus - historická postava, ale vyslovuje požadavky a cíle národa v současnosti
Strakonický dudák - dramatická báchorka s pohádkovými motivy, láska Dorotky a Švandy, překážky -Švandova cesta do světa za penězi; návrat - nebezpečí odrodilství

české lidové postavy - typy kladné
Kalafuna - český muzikant, houslista, vlastenec, pomohl Švandovi, touží po domově
Kordula - starostlivá, pečlivá máma, svárlivá, ale dobrosrdečná
Dorotka - dcera hajného Trnky, moudrá, obětavá, věrná, statečná

cizí svět
Vocilka - typ zcela záporný, zběhlý student, prospěchář, tzv. „Světový Čech“ à varuje před nebezpečí
odrodilství

pohádkové postavy
princezna Zulika, král Alenoros, princ Alamír - představují nepřirozenost a marnivost

svět víl
neskutečné postavy, např. Rosava, spojitost se skutečným světem, zosobněná česká příroda

ústřední postava Švandy
vlastnosti dobré (podnikavost dobrosrdečnost), ale i špatné vyplývající z mládí a nezkušenosti (přílišná touha po penězích, důvěřivost, lehkomyslnost, podléhá cizím vlivům, kolísaví ve vztahu k Dorotce), jeho charakter se během hry vyvíjí k dobrému (pracovitost, národní hrdost)
záměr oslava českého lidu - síly, lásky, obětavosti, vlastenectví. Varování před odrodilstvím, přd přílišnou touhou po penězích

Karel Jaromír Erben
- pochází z písmácké rodiny, vystudoval gymnázium v Hradci Králové, filozofie a práva v Praze, přítel
Palackého, současník i protichůdce Máchy - blízké otázky, ale odlišné odpovědi
vědec - český a slovanský historik, právník, archivář, vydavatel staročeských památek, překladatel,
novinář v Pražských novinách,
sběratel lidové slovesnosti:
- českých národních písní : Prostonárodní české písně a říkadla
- pohádek : Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních
- např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska

Kytice - básnická sbírka, české báje, obraz dávných lidových představ a názorů na život, většinou forma klasické balady, základní motivy - boj člověka s přírodou, s nadpřirozenými silami, základní vztahy mezi lidmi, v popředí motiv mateřské lásky
b. Vodník - zlá nadpřirozená síla, střetnutí dvou mateřských lásek, dcera potrestána : poprvé, že neuposlechla matku, podruhé, že matku uposlechla , ale opustila dítě
b. Zlatý kolovrat - matka macecha zabila nevlastní dceru, aby zajistila štěstí vlastní dceři, za to obě stihl spravedlivý trest
b. Záhořovo lože - polemika s Máchou, báseň o vině a odpuštění
b. Holoubek - romantická kresba přírody, krása české krajiny
b. Věštkyně - alegorická politická koncepce, vyslovena jistota o budoucnosti národa

Karel Hynek Mácha
- nejvýznamnější a nejdůslednější básník českého romantizmu, narodil se v Praze, vystudoval práva.
Rád cestoval v okolí Prahy, Krkonoše, východní Čechy, Zříceniny hradů, Itálie. Divadelní ochotník. Krátce advokátním praktikantem v Litoměřicích, tam těsně před sňatkem s Lori Šomkovou, matkou svého syna, zemřel na následky nemoci a vyčerpání, tamtéž pohřben, ale v. r. 1939 jeho ostatky převezeny na vyšehradský hřbitov

dílo : poezie, próza, fragmenty dramat, počáteční tvorba - německy, česky vliv Jungmanna

Máj - lyricko epická báseň, vrchol tvorby, základní dílo moderní české poezie, dějiště - krajina pod Bezdězem u Doks, prostý děj - 3 tragédie Jarmilina, Vilémova, obecně liská - východisko k filozofickým úvahám o smyslu života à ostrá kritika tehdejší společnosti, Vilémova (autorova) slova jsou obžalobou společnosti
1. zpěv - obraz májové přírody, motiv lásky, první tragédie
2. zpěv - znázornění času : věčnost přírody ´ doba do popravy zločince Viléma
3. zpěv - vrchol básně, krása přírod ´ lidský osud; vyznání lásky k rodné zemi, vzpomínka na dětství nejkrásnější období života
4. zpěv - básníkovo ztotožnění s hlavním hrdinou i poutníkem, který se po letech vrací na popraviště
próza
Cikáni - román, nejepičtější, složité lidské vztahy, život vyděděnců, romantické tragické zápletky, realistická kresba postav
Obrazy ze života mého - lyričnost, autobiografické prvky
Pouť krkonošská - obraz přírody básnická próza
Marinka - obraz pražské chudiny na Františku, Marinka = ideál krásy ´ drastická skutečnost, prostředí chudoby
historické náměty
Křivoklát - román, 1. část zamýšleného 4 dílného cyklu Kat (Valdek, Vyšehrad, Karlštejn)
- téma vnitřní tragédie člověka