Vývojové tendence současného jazyka

Od | Zasláno do sekce Čeština | Ve 01-10-2008

 

Se společenskými změnami souvisí i vývoj jazyka. Obecně platí, že nejrychleji se mění slovní zásoba. Tendence mnohdy působí v protikladech
K nejvýraznějším současným jazykovým tendencím patří:

demokratizace = větší ovládání spisovné češtiny všemi lidmi v důsledku dostupnosti vzdělání
- díky tomu dochází postupně ke sbližování spisovného a hovorového jazyka
intelektualizace = vnášení většího množství odborných pojmů do běžné mluvy v důsledku větší vzdělanosti
internacionalizace = v souvislosti s otevřením se světu dochází k přílivu cizích slov a pojmů do češtiny, rychle zde zdomácní
determinologizace = časté používání cizích slov nebo odborných pojmů vede k tomu, že pojmy přestávají být chápány jako pojmy a z vrstvy odborných pojmů se zařazují do jádra slovní zásoby (např. počítač, parametr) 5. funkčně stylová diferenciace = v důsledku rozšiřování slovní zásoby dochází k přesnému rozlišení jazyka v různých funkčních stylech - v publicistickém, odborném, administrativním a uměleckém
prolínání slov = z jiných vrstev češtiny nespisovné (slang, nářečí) do spisovné češtiny
automatizace textu = časté používání frází v běžném dorozumívání - hlavně z publicistiky
integrace = stírání nářečních rozdílů s postupným zanikáním folklóru