Cenné papíry

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Obchodovatelná úřední listina představující peněžní hodnotu.
Akcie – (podíl majetku firmy)
Dluhopisy – (vyjadřují závazek vyplatit určitou částku)
Ve formě certifikátů nebo v elektronické formě.
Akcie, směnky, šeky, futurues (komodity)

Cenné papíry = pohledávka vůči emitentovi