Hospodářská politika státu

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu na kontrolu a ovlivňování ekonomického vývoje. Procesy, které probíhají v národním hospodářství ovlivňuje do určité míry stát.

Cíle – ekonomické (růst, stabilita cen, platební schopnost)
- sociální (snížení nezaměstnanosti, růst přijmů ob.)
- ekologické (snižování emisí do ovzduší, čistota vodník toků, odpady)

nositele cílů: parlament, čnb, vláda