Logistické a informační systémy

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Využití počítačů
JIT – just in time (právě v čas) – dodávat produkty až v okamžiku kdy jsou zapotřebí
Elektronická výměna dat – napojení na db
Čarové kody
FIFO – first in, first out, první dovnitř, první ven