Majetková struktura podniku

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Aktiva – jsou výsledkem minulých investičních rozhodnutí
Aktiva = oběžná aktiva (zásoby, pohledávky)
= dlouhodobý majetek (pozemky, software)