Marketingový výzkum

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Je souhrn všech aktivit které zkoumají všechny jevy a vztahy na trhu a vlivy marketingových nástrojů na ně.
Předmět výzkumu – zákazník, výrobek, trh, konkurence
Kvantitativní a kvalitativní

Metody = pozorování, dotazování, experiment