Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, cash flow

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Náklady = spotřeba prostředků, služeb a práce
Výnosy = ocenění výkonu podniku, cena za uskutečněnou práci
Hospodářský výsledek = výsledek činnosti podniku z finanční stránky, výkaz zisků a ztrát
Cash flow = tok peněz, příjmy - výdaje