Plánování

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Plánování zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činnosti pro jejich dosažení, vyžaduje rohodování.

Plánování, organizování, výkon, kontrola
Krátkodobé a dlouhodobé plánování