Trh a jeho základní prvky

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Trh je místo kde se střetává nabídka s poptavkou
- obchodní domy, tržiště, burzy
- elektronika, peněžní trhy, trh práce
- subjekty: domácnost, firmy, stát
- trh: místní, národní, mezinárodní, celosvětový

Finanční trh: peněžní, kapitálový, devizový, s drahocennými kovy