Zahraniční obchod, celní politika

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Zahraniční obchod je směna kterou provádějí FO a PO přes hranice daného státu. Subjektem může být i stát jako celek.

Význam: čím je stát menší a ekonomicky vyspělejší, tím je postavení zahraničního obchodu v jeho ekonomice významnější

Významy: ekonomické (úspora výrobních faktorů), politické (zlepšují se vztahy), kulturní (poznávání života jiných zemí)

Formy: export (vývoz), import (dovoz), reexport (vývoz dovozu)

Obchod funguje bud přes prostředníka nebo to jde přímo od výrobce.