Základní ekonomické pojmy a kategorie

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Hospodářství - proces vytváření statků ze zdrojů, které slouží k uspokojování lidských potřeb
Ekonomika – zabývá se uplatněním ekonomických teorií v praxi
Ekonomie – věda, která zkoumá jak společnost využívá omezené zdroje k výrobě produktů

Makroekonomie – studuje ekonomiku jako jeden celek, (zkoumá inflaci, nezaměstnanost,…)
Mikroekonomie – zkoumá chování jednotlivých subjektů – jednotlivci, domácnosti, firmy

Potřeby – hmotné (věci)
- nehmotné (znalosti)

K uspokojování potřeb slouží statky a služby.