Základní funkce managementu

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Plánování – systematické stanovování cílů, krátkodobé a dlouhodobé plánování
Organizování – uspořádání prvků v soustavě, upravuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti
Řízení – činnost která vede k uspořádání prvků, viz. manager
Kontrola – výběr informací pro kontrolu,