Živnosti a obchodní společnosti

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | Ve 09-10-2008

 

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, na vlastní jméno, na vlastní odpovědnost za podmínek živnostenského zákona

Podmínky: 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, předložení že nemám daňové nedoplatky, zvláštní podmínky