Vedení - komunikace a motivace

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | 09-10-2008

Vedení je proces ovlivňování lidí takovým způsobem aby jejich činnost příspívala k dosahování cílů.

Motivace, uspokojování potřeb (pekne prostředí, apod.)

Plánování

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | 09-10-2008

Plánování zahrnuje výběr poslání a cílů a volbu činnosti pro jejich dosažení, vyžaduje rohodování.

Plánování, organizování, výkon, kontrola
Krátkodobé a dlouhodobé plánování

Rozhodování

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | 09-10-2008

Rozhodování je možnost mezi více variantami.
Identifikace, analyza, stanoveni alternativ, určení důsledku (riziko), realizace, kontrola

Vývoj managementu

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | 09-10-2008

Managament = řízení
Byrokratické řízení – max Weber
Lidské vztahy (psychologie, motivace) – elton mayo

Základní funkce managementu

Od | Zasláno do sekce Ekonomika, Marketing | 09-10-2008

Plánování – systematické stanovování cílů, krátkodobé a dlouhodobé plánování
Organizování – uspořádání prvků v soustavě, upravuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti
Řízení – činnost která vede k uspořádání prvků, viz. manager
Kontrola – výběr informací pro kontrolu,