Časové rozlišení

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Kurzové rozdíly – vzniklé rozdílnou hodnotou kurzu v době vystavení Fa a zaplacení Fa
Dohadné položky na rozdíl od přech. položek není známa přesně jejich výše a splatnost k (31.12.)
Dohadné položky aktivní 388(nárok na náhradu škody od pojišťovny, která ji zatím nepotvrdila)
Dohadné položky pasivní 389 (nevyfakt dodávky materiálu, zboží nebo služeb, HIM)