Evidence výnosů

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy).

- vznikají prodejem podnikových výkonů (služeb)
- svou vyšší by měli pokrývat náklady na ně vynaložené a navíc přinášet i zisk
- do výnosů patří i takové operace, které eliminují (vyrovnávají) náklady a oceňují aktiva (aktivace
výkonů vl. výroby, změnu stavu vlastních zásob)
- patří sem i takové výnosy, které představují náhrady nákladů nebo jsou protipoložkami nákladů
(rezervy, opravné položky)
- členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy - provozní (úč. sk. 60 - 65)
- finanční (úč. sk. 66 - 67)
- mimořádné (úč. sk. 68)

- provozní výnosy - tržby
- výnosy vyplývající ze změn stavu zásob
- výnosy vyplývající z aktivace vlastních výkonů
- jiné provozní výnosy
- zúčtování rezerv
- finanční výnosy – z prodeje CP a podílů, kurzové zisky, z DFM,
- mimořádné výnosy – manka a škody