Evidence zásob materiálu

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Zásoby se evidují na skladových kartách. Doklady – příjemka, převodka, výdejka.
Příjemka – slouží při přijetí materiálu (zboží) na sklad. Vede se pro každý druh majetku (zboží) zvlášť.
Výdejka – slouží při výdeji materiálu (zboží) ze skladu. Vede se také pro každý druh zvlášť.
Převodka – vede se při převodu nedokončené výroby na výrobky.

Oceňování zásob
- účetní jednotka zpravidla nakupuje zásoby od nejrůznějších dodavatelů
- každý dodavatel má jinou cenu - jiná pořizovací cena - z tohoto důvodu je potřeba užít nějakou z metod

 Metoda oceňování v pořizovacích cenách ( materiál, zboží)
 Metoda FIFO - first in - first out - první do skladu, první ze skladu
 Oceňování v průměrných cenách
 Oceňování ve stálých cenách
 Metoda LIFO - last in - first out - poslední do skladu, první ze skladu
 Vlastními náklady

Metoda oceňování v pořizovacích cenách
Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (přeprava, provize, clo, pojistné, vlastní náklady na zpracování materiálu)
- na sklad převezmeme zásoby v pořizovacích cenách a v pořizovacích cenách je také vyskladňujeme
- používáme, když máme málo zboží, málo dodavatelů a dodávek

Metoda FIFO
- vydáváme zboží z nejstarší dodávky (první do skladu, první ze skladu)

Metoda LIFO
- u nás je tato metoda zakázána - neoprávněně se zvyšují náklady a tím se snižuje základ daně (poslední do skladu, první ze skladu)

Metoda průměrných cen
Několik možností :
- je možné spočítat průměr z poslední zásoby - používá se po celý měsíc (např.)
- při výdeji do spotřeby se spočítá vážený aritmetický průměr (vypočítáme cenu při každém výdeji) ze všech předchozích dodávek:
(cena za 1 jednotku * počet) + (cena za 1 jednotku * počet) * …
počet jednotek (ze všech dodávek)
Metoda stálých cen (pevných skladových cen)
- účetní jednotka si určí pro každý druh materiálu nebo zboží tzv. stálou cenu a za tuto cenu materiál nebo zboží přebírána sklad a i za tuto cenu vyskladňuje
- rozdíl mezi PC a pevnou cenu - cenový rozdíl a sleduje se na analytickém účtu materiál (zboží)
- při výdeji do spotřeby se zásoby vyskladňují v pevných cenách a cenový rozdíl se zaúčtuje tzv. průměrným procentem

průměrné % = Počáteční zůstatek CR + Přírůstek CR * 100
Počáteční zůstatek zásob + přírůstek zásob

CR na úbytek zásob = Úbytek zásob * průměrné %
100
Vlastní náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, které se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. (nedokončená výroba, výrobky)
Zásoby pořízené bezplatně, přebytky zjištěné při inventarizaci, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.

Účtování o pohybu zásob
1. Úbytek zásob materiálu při spotřebě zboží a při jeho prodeji 501;504 / 112;132
2. Úbytek zásob materiálu při jeho prodeji 542 / 112