Evidence zásob zboží

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Zboží jsou předměty, které podnik nakupuje a prodává v nezměněném stavu, nebo výrobky vlastní výroby, které podnik prodává ve vlastních prodejnách. Oceňuje se v pořizovací ceně nebo ve vlastních nákladech.
Obchodní marže je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zboží (rozdíl mezi účty 504 a 604), výnos podniku.

Metoda A – evidence zboží
eviduje se na účtech účtové skupiny 13 (131-pořízení zboží)
zboží se eviduje v pořizovacích cenách případně ve vlastních nákladech
prodává se v prodejních cenách
Většinou se účtuje na účtech 321-Dodavatelé /131-pořízení zboží a 343-DPH při pořízení za hotové 131/211, pri úhradě z účtu 131/221, při aktivaci VS 131/622
Příjem zboží na sklad nebo do prodejen- 132/131
Metoda B – evidence zboží
účet 131 – Pořízení zboží se nepoužívá, účet 132 – Zboží na skladě a v prodejnách se používá pouze na konci účetního období
místo účtu 131, 132 se používá účet 504 – Prodané zboží
Účtujeme jako materiál způsobem B s příslušnými účty zboží.