Odpisování dlouhodobého majetku

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Odpisy -Vyjadřují opotřebení dlouhodobého investičního majetku
Oprávky – suma odpisů (každý rok se svyšuje)

Opotřebení
1. fyzické - vlivem tepla, světla, povětrnostních podmínek
2. morální - vlivem technického rozvoje= zastarání

Odpisy

- vyjadřuje velikost opotřebení za rok - v Kč  sestavuje se tzv. odpisový plán
- odpisy se účtují do nákladů - 551 - Odpisy HIM a NIM
- podniku se vrací v tržbách (v cenách výrobků)
- majetek musíme zařadit do odpisových skupin (1 - 5) řídí se zákonem o dani z příjmu (příloha)a
rozhodnou o způsobu odepisování
- suma odpisů se nazývá oprávky
- ZC = VC - odpisy
- odpisy - účetní - určuje si sama účetní jednotka (daňově neúčinné)
- daňové - jsou stanoveny zákonem o dani z příjmu
- a) lineární (rovnoměrné) - pomocí procentní sazby
b) degresivní (zrychlené) - pomocí koeficientu
- při degr. odepisování odepisujeme až do poloviny životnosti roční odpis vyšší než při lin.odepisová > výhodnější, pokud uvažujeme o předběžném prodeji (nižší ZC)
- rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy je v jejich daňové účinnosti, pokud používáme účetní
odpisy, při transformaci HV na daňový základ musíme vzít v úvahu >
a) daňové odpisy > účetní odpisy > rozdíl můžeme od HV odečíst (> menší náklad)
b) daňové odpisy > účetní odpisy > rozdíl musíme k HV přičíst (>vyšší náklad)
Rovnoměrné (lineární) odpisy
Podle odpis. skupin zařadíme kolik let budeme odepisovat, podle tabulky odepisujem procentuelně
Zrychlené (degresivní) odpisy
Podle odpis. skupin zařadíme kolik let budeme odepiso,podle tabulky odepisujem podle koeficientu, První rok =původní cena / koeficient
Další roky=zůstatková cena / koeficient dalšího roku – počet let používání

ODPISY ZAOKROUHLUJEME NA CELÉ KORUNY NAHORU