Směnky

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

směnečným a šekovým zákonem Podstatou směnek závazkový a pohledávkový vztah.
Směnka je potvrzením směnečného dlužníka(výstavce) u směnky vlastní, směnečníka u směnky cizí, že v uvedené lhůtě splatí peněžní částku V případě, že byla směnka převedena na další osoby, ručí indosant, tj. osoba, která směnku převedla každému dalšímu nabyvateli – indosantáři
. Směnku lze postoupit indosatářům nebo bance k eskontu ( k poskytnutí eskontního úvěru)
Pro evidenci směnečné pohledávky je v účetnictví vyhrazen účet 312 – Směnky k inkasu.
a) úhrada pohledávky směnkou: - hodnota pohledávky 312 / 311, úrok 312 / 662
b) proplacení směnky odběratelem 211,221 / 312
a) předložení směnky bance k eskontu 313 / 312
b) poskytnutí eskontního úvěru 221 / 232
e) úhrada eskontního úvěru z BÚ 232 / 221

3. použije směnku na úhradu svých závazků, tj. převede směnku. Stane se indosantem a zůstane mu ručitelský závazek z převedené (indosované) směnky, směnka se tak stane běžným obchodovatelným dlužným cenným papírem. Účetně lze postupovat tak, že se směnka převede na účet dlužných cenných papírů a pak se účtuje o jejím prodeji, nebo je možné účtovat přímo úhradu závazku směnkou.
a) převod směnky na indosatáře 253 / 312
b) předání směnky indosatáři při jejím prodeji 561 / 253
c) tržba při prodeji směnky: příjem na BÚ 221 / 661
použití směnky k úhradě závazku 321 / 661
d) přímá úhrada závazku směnkou 321 / 312

V závislosti na době splatnosti směnky bude směnečný závazek účtován buď na účtě
322 – Směnky k úhradě (splatnosti do 1 roku), nebo
478 – Dlouhodobé směnky k úhradě (splatnosti nad 1 rok).