Účtování mezd

Od | Zasláno do sekce Účetnictví | Ve 09-10-2008

 

Mzdy jsou pro podnikatele náklad - účet 521 - Mzdové náklady. Účtují se v období v němž byla práce vykonána. Ústředním účtem pro výpočet mezd je účet 331 - Zaměstnanci nebo účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti

Postup pro výpočet mzdy
Základní mzda + Příplatky+ Prémie+ Odměny+ Mzda za dovolenou= Hrubá mzda
- ZP (4,5 %) a SP (8 %)- Daň z příjmu= Čistá mzda
+ Dávky nemoci - Ostatní srážky (spoření, pojistné, vrácení půjčky, alimenty) = Mzda k výplatě
- Zálohová mzda= Doplatek mezd

Mzda k výplatě
- se vyplácí – najednou nebo jako záloha a doplatek

Náhrada za nemoc
- základem je průměrná jednodenní hrubá mzda za uplynulé čtvrtletí (minulé), pokud je tato mzda
větší než 280,– Kč, základem je 280
- první 3 dny dostává zaměstnanec (nemocný) 50 %
- další dny potom 69 % základu mzdy
náhrada = hrubá mzda za minulé čtvrtletí
kalendářní dny - dny nemoci

Náhrada za dovolenou
= hrubá mzda za minulé čtvrtletí = počet odpracovaných hodin x počet hodin : den

Zdravotní pojištění a sociální pojištění
ZP - zaměstnanci 4,5 % - zaměstnavatel 9 %
SP - zaměstnanec 8 % - zaměstnavatel 26%
- ZP a SP se musí zaokrouhlit na celé koruny nahoru

Evidence
a) Zúčtovací a výplatní listina - vnitřní (interní) doklad, kde jsou uvedeny veškeré nároky a srážky
- analytická evidence k účtu 521 - Mzdové náklady
- pro všechny zaměstnance (dostanou kopii)
b) Mzdový list - není to účetní doklad
- pro jednotlivé zaměstnance
- slouží ke kontrole výpočtu důchodů, zúčtování mezd
- analytická evidence k účtu 331 - Zaměstnanci
- na 1 rok